Cancellation policy - Avbokningsregler

SVENSKA
Minst fyra veckor innan ankomst: 

Fri avbokning, du får tillbaka inbetalt belopp, minus en avboknings/administrationsavgift på 5% av bokningens värde.  

Mindre än 4 veckor innan ankomst:                                                 
Om vi kan fylla upp datumet med en ny bokning så gäller samma som ovan, du får tillbaka inbetalt belopp, minus en avboknings/administrationsavgift på 5% av bokningens värde.          
Lyckas vi inte fylla upp datumet med en ny bokning så återbetalas 1.000 kr/natt.

Mindre än 2 veckor innan ankomst:                                                 
Om vi kan fylla upp datumet med en ny bokning så gäller samma som ovan, du får tillbaka inbetalt belopp, minus en avboknings/administrationsavgift på 5% av bokningens värde.          
Lyckas vi inte fylla upp datumet med en ny bokning så debiteras hela beloppet.

Avbokning p.g.a. sjukdom eller olycka:
Du får tillbaka inbetalt belopp, minus en avboknings/administrationsavgift på 5% av bokningens värde, oavsett när avbokning sker. Gäller endast vid uppvisande av läkarintyg eller motsvarande som kan styrka anledningen.

Önskemmål om ändrat datum:
Vi försöker alltid att hjälpa till om du vill byta datum på din bokning under förutsättning att annat ledigt datum finns. 

Dåligt väder:
Undantag sker ej från avbokningsreglerna  p.g.a. ”vanligt” svenskt väder, kyla & regn. Tältet klarar både regn och blåst. Vid prognos om riktigt kraftigt oväder, när vi bedömer att upplevelsen blir för lidande, går det bra att skjuta på besöket till ett senare datum!

ENGLISH
At least four weeks before arrival:

Free cancellation, you will receive a refund, less a cancellation / administration fee of 5% of the booking value.

Less than 4 weeks before arrival:
If we can fill in the date with a new booking then the same applies as above, you will receive a refund amount, minus a cancellation / administration fee of 5% of the booking value. If we fail to fill in the date with a new booking. SEK 1.000/night will be refunded.

Less than 2 weeks before arrival:
If we can fill in the date with a new booking then the same applies as above, you will receive a refund amount, minus a cancellation / administration fee of 5% of the booking value. If we fail to fill in the date with a new booking.  Nothing will be refunded.

Cancellation due to illness or accident:
You will receive a refund amount except a cancellation / administration fee of 5% of the booking value, regardless of when cancellation occurs. Applies only when presenting a medical certificate or equivalent that can substantiate the reason.

Date change request:
We always try to help if you want to change the dates of your booking, provided that another available date is available.

Bad weather:
Exceptions are not made from the cancellation rules due to "Common" Swedish weather, cold & rain. The tent can handle both rain and wind. When forecasting really heavy weather, and we do judge the experience to be suffering. We offer our guets to postpone the visit to a later date!

Svenska Skärgårdsfrämjandet - DJ Stockholm AB
Långvik 130 43 Möja & Tallgatan 16, 172 69 Sundbyberg

Org.nummer: 556750-5242
VD: Linda Sjöberg
Tel: 070-820 3436 / +46 70 820 3436